Prihlásenie
Zabudli ste heslo?
|Registrovať
     
sme.sk

Zmena veľa znamená, cyklus krátkych videofilmov

Krátke videofilmy Agentúry podporovaného zamestnávania n.o. Bratislava o ľuďoch, ktorí napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu pracujú.

Ľútosť nemám rada

12. 7. 2009 o 14:50

Barbora Belašičová aj napriek ťažkému sluchovému postihnutiu úspešne ukončila bakalárske štúdium sociálnej práce a momentálne pracuje v Asociácii organizácií zdravotne postihnutých občanov SR ako administratívna pracovníčka.

Klientom rozumiem, prešiel som tým sám

4. 6. 2009 o 12:35

Jozef Veverka sa postupne naučil so svojím telesným postihnutím naplno žiť. Naučil sa nie jednoduchú legislatívu sociálnej pomoci, našiel si prácu a teraz sám pomáha druhým. Pracuje v Komunitnom informačno-poradenskom centre v Pezinku, kde ľuďom znevýhodneným na trhu práce poskytuje poradenstvo o pomôckach a príspevkoch, vyhľadáva pre nich pracovné miesta.

Z domova sociálnych služieb na otvorený trh práce

15. 5. 2009 o 15:00

Martin Šteruský po ukončení špeciálnej základnej školy nezískal pracovné uplatnenie a dvanásť rokov denne dochádzal do DSS prof. Karola Matulaya. Po absolvovaní polročného tréningu začal robiť čašníka v Kaviarni Radnička. Dnes pracuje už desiaty rok a stretnúť ho môžete v Bufete Zdravíčko v Nemocnici Milosrdní bratia.

Pracujem a zvyšujem si kvalifikáciu

25. 4. 2009 o 20:40

Sympatický Juraj Šuster chcel pracovať. Sedem rokov pracoval v DSS Integra na individuálnom chránenom pracovnom mieste a neskôr sa zamestnal v Dome seniorov Archa, kde je teraz hlavným pomocným pracovníkom v kuchyni. Ponuku navštevovať kurz prípravy čašníka a kaviarenských zručností prijal s radosťou.

Aj v menšom meste chcem byť užitočná

17. 4. 2009 o 14:10

Zdravotne znevýhodnená Eva Husáková má rôzne pracovné skúsenosti. Do roku 2006 pomáhala v chránenej dielni Efekt v Pezinku ukladať pečivo na tácky a vážiť tovar. Neskôr vďaka Úradu práce v Pezinku absolvovala masérsky kurz a v rodinnom dome v Budmericiach s pomocou Agentúry podporovaného zamestnávania zriadili spolu s mamou masérsky salón.

Varíme kávu, ktorá hosťom chutí

3. 4. 2009 o 14:40

Lucia vyskúšala niekoľko pracovných miest, kým sa „našla“ v profesii. V súčasnosti pracuje v chránenej dielni, kde sa pripravujú jedlá, podáva sa káva a iné nápoje. A je tu rada. Vďaka prítomnosti osobnej asistentky sa o ňu ani jej príbuzní nemusia obávať.

Moje výrobky sa predávajú

27. 3. 2009 o 15:40

Martin Mišo je podľa svojho okolia silná osobnosť. Na rozdiel od iných ľudí s Downovým syndrómom, dáva jasne najavo, čo si praje. Chce, aby jeho nálada a priania boli rešpektované. Býval utiahnutý, ale sebavedomie mu dodali rodina, zamestnanie a početné voľnočasové aktivity.

Chcem si udržať túto prácu

20. 3. 2009 o 14:00

Peter Šindler v zamestnaní získava sociálne kontakty a sebaistotu, už niekoľkokrát však z organizačných dôvodov prišiel o prácu. Ako človek s kombinovaným zdravotným postihnutím sa postupne naučil, že niekedy musí zľaviť zo svojich nárokov na zamestnanie.

Baví ma pracovať v dobrom kolektíve

8. 3. 2009 o 10:00

Peter Janotka sa narodil s ľahkým zdravotným postihnutím. Napriek pochybnostiam lekárov a pedagógov Petrovi rodičia neprestali presviedčať okolie o jeho schopnostiach. So zdravými rovesníkmi úspešne ukončil strednú školu a pracuje.

Pracujem v chránenej dielni

4. 3. 2009 o 10:29

Chránená dielňa v Dome svitania v Jakubove zmenila život Moniky Hladíkovej. Vďaka sociálnemu poradenstvu a práci v dielni montáže a balenia nadobudla pracovné zručnosti a návyky, zlepšila svoje komunikačné schopnosti a získala zdravé sebavedomie.